Bir petrol sızıntısına yapılacak etkin bir müdahale büyük ölçüde sürece dahil olan teşkilatların ve kişilerin hazırlıklı olmasına dayalıdır. Bu amaçla ITOPF tarafından hazırlanan Türkçe Teknik Bilgi Dokümanları 17 madde halinde aşağıdaki gibidir. Yazı altında yer alan linke tıklayarak dokümanı pdf olarak indirebilirsiniz.

1. TIP 01: Denizdeki Petrol Döküntülerinin Havadan Gözlemlenmesi

TIP 01: Denizdeki Petrol Döküntülerinin Havadan Gözlemlenmesi

Havadan keşif, petrol kirliliğinin yeri ve kapsamının değerlendirilmesi ve deniz yüzeyinde yüzen petrol tabakalarının hareket ve geleceğin hakkındaki tahminlerin teyit edilmesi için, kazara dökülen petrollerin çoğuna etkili bir yanıtın önemli bir unsurudur. Havadan keşif denizdeki çalışmaların plana göre yerleştirilmesi ve denetimini, tehdit altındaki sahil şeritleri boyunca sahaların zamanında korunması ve sahil şeridinin temizlenmesi için kaynakların hazırlanmasını kolaylaştıran bilgiler sağlamaktadır.

Bu Teknik Bilgi Kitapçığı havadan etkili bir keşfin yürütülmesi hakkında tavsiye ve rehberlik sunmaktadır.

TIP 01: Denizdeki Petrol Döküntülerinin Havadan Gözlemlenmesi indir


2. TIP 02: Denizdeki Petrol Döküntülerinin Geleceği

TIP 02: Denizdeki Petrol Döküntülerinin Geleceği

Petrol denize kazara döküldüğünde birtakım fiziksel ve kimyasal değişimlere uğramaktadır, bu değişimlerden bazıları deniz yüzeyinden kaldırılmasına yol açarken diğerleri sürüp gitmelerine neden olmaktadır. Deniz ortamına kazara dökülen petrolün akıbeti kazara dökülen miktar, petrolün başlangıçtaki fiziki ve kimyasal özellikleri, hakim iklim ve deniz koşulları ve petrolün denizde kalıp kalmadığı veya kıyıya vurup vurmadığı gibi etkenlere bağlı olmaktadır.

İşin içine dahil olan süreçler ve doğayı, petrolün bileşim ve davranışını zamanla değiştirmek için nasıl etkileşime girdiklerinin anlaşılması, kazara dökülen petrole müdahalenin tüm yönleri için temel teşkil etmektedir. Örneğin, temizlik işlemleri gerekli olmasın diye, doğal dağılma nedeniyle petrolün hassas kaynaklara ulaşmayacağının güvenle tahmin edilmesi mümkün olabilmektedir. Etkin bir müdahale gerektiğinde, petrolün türü ve olası davranışı hangi müdahale seçeneklerinin en etkin olma ihtimalinin fazla olduğunu belirleyecektir.

Bu kitapçıkta kazara dökülmüş olan petrol üzerinde etkili olan çeşitli doğal süreçlerin birleştirilmiş etkileri tanımlanmaktadır, bu etkiler birlikte hava etkisiyle aşındırma etkileri olarak bilinmektedir.

Petrolün deniz ortamında devamlılık gösterme ihtimali olup olmadığını tespit eden etkenler müdahale çalışmalarının gereksinimleriyle birlikte göz önünde bulundurulmaktadır. Deniz ortamına kazara dökülen petrolün akıbeti bir müdahalenin tüm yönleri için önemli anlamlara sahiptir ve sonuç olarak bu kitapçığın bu Teknik Bilgi Kitapçıkları serisindeki diğerleriyle birlikte okunması gerekmektedir.

TIP 02: Denizdeki Petrol Döküntülerinin Geleceği İndir

3. TIP 03: Petrol Kirliliğine Müdahalede Vinç Kollarının Kullanımı

TIP 03: Petrol Kirliliğine Müdahalede Vinç Kollarının Kullanımı

Engeller, denizde kazara dökülmüş olan petrolün çevrelenmesi ve kontrol altında tutulması ve hassas kaynaklardan geçiş yönünün değiştirilmesi ve bir toplama noktasına doğru yönlendirilmesi için düzenli olarak kullanılmaktadır. Engel yerleştirme çalışmalarının başarısı su yüzeyinde yüzen petrol tabakasının hızlı bir şekilde yayılması ve akıntıların, gelgitlerin, rüzgar ve dalgaların etkisiyle sınırlandırılabilmektedir. Etkili engel tasarımı ve iyi planlanmış ve eşgüdümlü olarak ayarlanmış bir müdahale bu sorunları azaltabilmekle birlikte bazı durumlarda herhangi bir engelin kullanımı uygun olmayabilmektedir.

Bu kitapçıkta engel tasarım ilkeleri ve denizde gemilerle çekme ve sığ veya kıyıya yakın sularda palamarla bağlama olmak üzere iki ana çalışma biçimi tanımlanmaktadır.

TIP 03: Petrol Kirliliğine Müdahalede Vinç Kollarının Kullanımı indir

4. TIP 04: Petrol Döküntülerine İşlem Uygulanması Sırasında Dağıtıcıların Kulanımı

TIP 04: Petrol Döküntülerine İşlem Uygulanması Sırasında Dağıtıcıların Kulanımı

Dağıtıcı madde uygulamasının temel amacı su yüzeyindeki bir petrol tabakasının su sütununda hızlı bir şekilde sulandırılmış hale gelen ve daha sonra doğal olarak otaya çıkan mikro organizmalar tarafından ayrıştırılan çok sayıda küçük damlacığa bölünmesidir. Uygun bir şekilde kullanıldığında dağıtıcı maddeler kazara dökülen bir petrole etkili bir müdahale olabilmektedir ve önemli hassas kaynaklara verilen hasarı en aza indirebilmekte veya önleyebilmektedir.

Petrol özellikleri, deniz ve hava koşulları, çevresel hassasiyetler ve dağıtıcı madde kullanımı hakkındaki ulusal yönetmelikler hesaba katılarak diğer müdahale teknikleriyle birlikte dağıtıcı maddelerin kullanımının üzerinde dikkatli bir şekilde düşünülmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda, özellikle diğer denizde müdahale teknikleri hava koşullarıyla veya kaynakların mevcudiyetiyle sınırlandırıldığında, dağıtıcı maddelerin kullanılması sayesinde kayda değer çevresel ve ekonomik faydalar elde edilebilmektedir.

Bu kitapçıkta su yüzeyinde yüzen petrol tabakasının üzerinde denizde gemi kaynaklı kazara petrol dökülmelerine müdahale için mevcut olan bir dizi seçenekten birisi olarak dağıtıcı maddelerin kullanımı ve sınırlamaları hakkında bir genel bakış sağlanmaktadır.

TIP 04: Petrol Döküntülerine İşlem Uygulanması Sırasında Dağıtıcıların Kulanımı indir

5. TIP 05: Petrol Kirliliğine Müdahalede Sıyırıcı Kullanımı

TIP 05: Petrol Kirliliğine Müdahalede Sıyırıcı Kullanımı

Denize kazara dökülen petrollere müdahale edilmesi için birtakım seçenekler mevcuttur. Birçok hükumet yetkilisi tarafından benimsenen öncelikli teknik petrolün deniz yüzeyinden mekanikolarak kaldırılmasıdır. Bu genellikle kazara dökülmüş olan petrolün yoğunlaştırılması için denizsüpürücüleri kullanılarak, deniz süpürücüsünün isteğe bağlı olarak petrolü depolamak içintoplamasına ve pompalamasına izin verilerek başarılmaktadır. Farklı ölçeklerde çalışmanın,petrol türlerinin ve çevresel koşulların üstesinden gelmek için en iyi hale getirilmiş tasarımlarlabirçok deniz süpürücüsü türü mevcuttur.

Bu kitapçıkta kazara bir petrol dökülmesi boyunca karşılaşılması en olası olan durumlarda denizsüpürücülerin başarılı bir şekilde kullanılması için temel gereksinimler tanımlanmaktadır vebu dizideki özellikle engellerin kullanımı, sahil şeridi temizleme teknikleri ve petrolün bertarafıhakkındaki diğer ITOPF kitapçıklarıyla bağlantılı olarak okunması gerekmektedir.

TIP 05: Petrol Kirliliğine Müdahalede Sıyırıcı Kullanımı indir

6. TIP 06: Petrolün Kıyı Şeritlerinden Temizlenmesi

TIP 06: Petrolün Kıyı Şeritlerinden Temizlenmesi

Petrolün sahile varışı, bir petrol kirliliği vakasının ilk göstergesi olabilmektedir. Petrol kirliliğine karışan petrolün miktarı ve türüne bağlı olarak, petrolün kaldırılması ve yeniden hareket etmesinin ve civardaki hassas alanları etkilemesinin önlenmesi için bir temizlik müdahalesinin düzenlenmesi gerekebilmektedir. Kirliliğin boyutunun güvenilir erken bir raporu ve tahmini, temizlik çalışmasının uygun ölçeğinin tespit edilmesinde ve görevin yerine getirilmesi için yeterli insan gücünün ve donanımların düzenlenmesinde paha biçilmez olabilmektedir. Karaya oturmuş olan petrol miktarının doğru bir şekilde tahmin edilmesi güç olmaktadır ve özellikle de petrol hava etkisiyle büyük ölçüde aşınmışsa petrolün türünün tespit edilmesi dahi bir sorun olabilmektedir.

Kazara büyük miktarda dökülmelerin olduğu durumlarda, karaya oturmuş olan petrolün kaynağı aşikâr olabilmektedir fakat işin içine küçük miktarda petrol dahil olduğunda sıklıkla tespit etme sorunu ortaya çıkmaktadır ve hasar veya temizlik maliyetleri için tazminat talep edilmektedir. Bu kitapçığın amacı okuyucuya farklı sahil şeritlerinde hem petrolün türünün hem de miktarının teşhis edilmesine yardımcı olmaktır.

TIP 06: Petrolün Kıyı Şeritlerinden Temizlenmesi indir

7. TIP 07: Petrolün Kıyı Şeritlerinden Temizlenmesi

TIP 07: Petrolün Kıyı Şeritlerinden Temizlenmesi

ITOPF istatistikleri, gemi kaynaklı kazara petrol dökülmelerinin büyük bir çoğunluğunun kıyıya yakın meydana geldiğini göstermektedir. Denizde su yüzeyinde yüzen petrol ile mücadele için yürütülen faaliyetler genel olarak zaman, hava veya başka kısıtlamalarla sınırlandırıldığından, petrolün sahil şeritlerine ulaşmasının önlenmesi için atılan adımlar sadece kısmen başarılı olabilmektedir. Petrol sahil şeridine ulaştığında, etkilenen alanların temizlenmesi için kayda değer çaba gerekebilmektedir. Bu nedenle, sahil şeridi temizliği için kapsamlı ve tatbikatı yapılmış düzenlemelerin acil durum eylem planlarına dahil edilmesi esastır.

Sahil şeridi temizliği için mevcut olan teknikler nispeten basittir ve normal olarak belirli bir amaca uygun olarak üretilmiş donanımlar gerektirmemektedir. Bununla birlikte, uygun olmayan teknikler ve yetersiz düzenleme petrolün kendisinin neden olduğu hasarı ağırlaştırabilmektedir.

Bu kitapçıkta yaygın olarak kullanılan temizlik teknikleri tanımlanmaktadır ve bir dizi farklı sahil şeridi türü için çalışmaların her bir aşamasına hangilerinin en uygun olduğu hakkında tavsiyeler verilmektedir.

TIP 07: Petrolün Kıyı Şeritlerinden Temizlenmesi indir

8. TIP 08: Petrol Döküntüsüne Müdahalede Emici Maddelerin Kullanımı

TIP 08: Petrol Döküntüsüne Müdahalede Emici Maddelerin Kullanımı

Emici malzemeler kazara dökülen bir petrole müdahalede faydalı bir kaynak sağlamaktadır, başka teknikler için uygun olmayan durumlarda petrolün kaldırılmasına olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte, emici maddelerin özellikle bir müdahalenin maliyetlerine büyük ölçüde katkıda bulunabilen aşırı atık miktarları meydana getirilerek ikincil sorunların en aza indirilmesi gerekmektedir.

Bu kitapçıkta mevcut emici madde türleri ve bir müdahalede faydalı bir şekilde nasıl kullanılabilecekleri göz önünde bulundurulmaktadır. Bu dizideki diğer ITOPF kitapçıklarıyla birlikte, özellikle de engellerin kullanımı, deniz süpürücülerin kullanımı, sahil şeridi temizlik teknikleri ve petrol ve döküntünün bertarafı hakkındaki kitapçıklarla birlikte okunması gerekmektedir.

TIP 08: Petrol Döküntüsüne Müdahalede Emici Maddelerin Kullanımı indir

9. TIP 09: Petrolün ve Kalıntının Bertaraf Edilmesi

TIP 09: Petrolün ve Kalıntının Bertaraf Edilmesi

Kazara dökülen petrolün temizlik çalışmalarının çoğu, özellikle de sahilde olanlar büyük miktarlarda petrol ve yağlı atığın toplanmasıyla sonuçlanmaktadır. Atığın depolanması ve bertarafı herhangi bir müdahale çalışmasının önemli bir yönüdür ve atık yönetimi için yeterli koşulların herhangi bir kazara dökülen petrole acil müdahale eylem planında açık bir şekilde vurgulanması gerekmektedir. Bir vakanın başlangıcında yapılan düzenlemelerin müdahale çabasını tehlikeye atan ve kazara dökülmenin temizliği tamamlandıktan sonra uzun sure devam eden maliyetli bir sorun haline gelen atık sorunlarının önlenmesi için harekete geçmesi önem arz etmektedir.

Bu kitapçıkta deniz ortamında deniz kaynaklı petrolün kazara dökülmelerinin bir sonucu olarak üretilen atık malzemenin yönetimi için mevcut olan çeşitli seçenekler incelenmektedir.

TIP 09: Petrolün ve Kalıntının Bertaraf Edilmesi indir

10. TIP 10: Petrol Döküntülerinde Liderlik, Kumanda VE Yönetim

TIP 10: Petrol Döküntülerinde Liderlik, Kumanda VE Yönetim

Kazara dökülen bir petrole etkili ve başarılı bir şekilde müdahale, büyük bir ölçüde komuta ve yönetimde olanlar tarafından gösterilen liderliğin kalitesine bağlı olmaktadır. Müdahalenin tüm aşamalarında verilmesi gereken güç kararlar ve ödünler yoluyla liderlik sağlayan bir kurumsal yapı gerekmektedir. Kurumsal yapı ayrıca işin içine dahil olabilecek çok sayıda devlet ve özel sektör kuruluşunun beklentilerinin ve geniş bir şekilde farklılık gösteren taleplerinin yönetilmesine ilaveten siyasi baskılar ve kamunun kaygılarının üstesinden gelmek için gerekli olan güvenin verilmesinden de sorumlu olmaktadır.

Bu kitapçıkta gemi kaynaklı kirliliğe bir müdahalede karşılaşılan durumların birçoğu göz önünde bulundurulmaktadır ve etkili liderlik komuta ve yönetimin müdahale çalışmalarının başarısını nasıl azamiye çıkartabildiği açıklanmaktadır. Değinilen konuların birçoğu bu dizideki arka kapta listelenen diğer ITOPF kitapçıklarında ama özellikle Denizde Kazara Dökülen Petroller için Acil Durum Müdahale Planlaması hakkındaki kitapçıkta daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.


TIP 10: Petrol Döküntülerinde Liderlik, Kumanda VE Yönetim indir


11. TIP 11: Petrol Kirliliğinin Balık Yatakları ve Deniz Kültürü Üzerindeki Etkileri

TIP 11: Petrol Kirliliğinin Balık Yatakları ve Deniz Kültürü Üzerindeki Etkileri

Kazara petrol dökülme vakaları fiziki kirlenme, hayvan ve bitki türleri üzerine zehirleyici etkiler yoluyla ve ticari faaliyetleri aksatarak balıkçılık ve deniz ürünleri kaynaklarında ciddi hasara neden olabilmektedir. Deniz ürünleri üretimi üzerindeki etkinin niteliği ve boyutu kazara dökülen petrolün özelliklerine, vakanın koşullarına ve etkilenen balıkçılık faaliyeti veya ticareti türüne bağlı olmaktadır. Bazı durumlarda, etkili koruyucu tedbirler ve temizlik hasarı önleyebilmekte veya en aza indirebilmektedir.

Bu kitapçıkta gemi kaynaklı petrol kirliliğinin balıkçılık ve deniz ürünleri üzerindeki etkileri tanımlanmaktadır ve kazara dökülen petrolün etkilerinin şiddetinin azaltılmasına yardımcı olabilecek müdahale tedbirleri ve yönetim stratejileri hakkında rehberlik sağlanmaktadır. Diğer ekonomik kaynaklardaki hasar ayrı bir Teknik Bilgi Kitapçığında göz önünde bulundurulmaktadır.


TIP 11: Petrol Kirliliğinin Balık Yatakları ve Deniz Kültürü Üzerindeki Etkileri indir

12. TIP 12: Petrol Kirliliğinin Sosyal ve Ekonomik Faaliyetler Üzerindeki Etkileri

TIP 12: Petrol Kirliliğinin Sosyal ve Ekonomik Faaliyetler Üzerindeki Etkileri

Kazara dökülen petrollerin temizliğinde maruz kalınan maliyetlere ilaveten, temiz deniz suyunun ve temiz sahil alanlarına bel bağlayan ekonomik sektörler bazen ciddi mali kayıplar yaşamaktadır. Alışılageldik biçimde en büyük ekonomik etkiler ticari balık üretme çiftlikleri ve turizm olmakla birlikte elektrik santralleri, nakliye, tuz üretimi veya deniz suyunun tuzsuzlaştırılması gibi çok sayıda başka sektörler etkilenebilmektedir. Bu kitapçıkta çeşitli kıyı sanayileri ve sosyal faaliyetler üzerinde kazara dökülmelerin etkilerinin bazıları göz önünde tutulmakta ve etkilerini azaltabilen tedbirler üzerinde düşünülmektedir. Kendi özel önemleri göz önünde bulundurularak, kazara dökülen petrollerin balık üretme çiftliklerinde ve deniz ürünleri yetiştirme  sislerinin üzerindeki etkileri ayrı bir Teknik Bilgi Kitapçığında dikkate alınmaktadır.

TIP 12: Petrol Kirliliğinin Sosyal ve Ekonomik Faaliyetler Üzerindeki Etkileri indir

13. TIP 13: Petrol Kirliliğinin Çevre Üzerindeki Etkileri

TIP 13: Petrol Kirliliğinin Çevre Üzerindeki Etkileri

Kazara dökülen petroller hem fiziksel boğucu hem de zehirli etkilerinin bir sonucu olarak deniz ortamını etkileyebilmektedir. Etkinin şiddeti alışılageldik biçimde kazara dökülen petrolün miktarı ve türü, ortam koşulları ve etkilenen organizmaların ve doğal yaşam alanlarının petrole karşı hassasiyetine bağlı olmaktadır.

Bu kitapçıkta, gemi kaynaklı olarak kazara dökülen petrollerin etkileri ve deniz flora ve faunada ve yaşam alanlarında sonuç olarak ortaya çıkan temizlik faaliyetleri tanımlanmaktadır. Yıllardır çeşitli araştırmaların konusu olmuş olan, petrol ve biyolojik sistemler arasındaki karmaşık etkileşimlerin tartışılmasına özel ilgi gösterilmiştir. Ayrı ITOPF kitapçıklarında petrolün balık üretme çiftlikleri ve deniz ürünleri yetiştirme tesisleri üzerindeki ve daha geniş insan faaliyetleri üzerindeki e özel etkileri göz önünde bulundurulmaktadır.

TIP 13: Petrol Kirliliğinin Çevre Üzerindeki Etkileri indir

14. TIP 14: Denizdeki Petrol Döküntülerinde Numune Alma ve İzleme

TIP 14: Denizdeki Petrol Döküntülerinde Numune Alma ve İzleme

Bir petrolün kazara dökülmesini müteakip hükümetler ve diğer kuruluşlar genellikle temel kaynaklardaki kirlenmenin boyutunu ve vakanın deniz ortamına olan etkisini bilmek istemektedir. Bu bilgiler insan sağlığını veya hassas kaynakları korumak için acil adım atılmasının gerekip gerekmeyebileceğinin tespit edilmesi için önem arz etmektedir. Karar vermenin kolaylaştırılması için, izleme programları başlatılabilmektedir, bu izleme programları genellikle tetkikleri ve kimyasal analiz için petrol, su, tortu veya bir bölgede yaşayan derin deniz bitki ve hayvan türlerinin toplanmasını içerecektir.

Bu kitapçıkta petrol kirliliğinin nitel ve nicel olarak izlenmesi için kullanılabilecek olan izleme ve numune alma usullerinin geniş bir özeti verilmektedir. Nitel analizler petrol kirliliğinin kaynağını teyit edebilirken izleme programları genellikle hidrokarbon seviyelerinde zamanla nicel değişikliklerle ilgilenmektedir. En iyi analitik uygulama hakkında rehberlik verilmektedir ve ortak terminoloji açıklanmaktadır. Bununla birlikte, özel ekolojik ve biyolojik etkilerin izlenmesi için ve havadaki kirletici maddelerin izlenmesi için gerekli olan teknikler ve gözlemler bu kitapçığın kapsamının ötesindedir.

TIP 14: Denizdeki Petrol Döküntülerinde Numune Alma ve İzleme indir

15. TIP 15: Petrol Kirliliği Tazminat Taleplerinin Hazırlanması ve Sunulması

TIP 15: Petrol Kirliliği Tazminat Taleplerinin Hazırlanması ve Sunulması

Bir petrolün kazara dökülmesi çeşiBağlantı Yazısıtli kuruluşlar ve şahıslar için bir mali kayba neden olabilmektedir. İlgili kişilerin en iyi çabalarına rağmen ortaya çıkan temizlik uzun vadeli ve maliyetli olabilmektedir. Petrol sahil şeridine gelebilmekte, mülkte hasara ve ekonomik kayba neden olabilmekte, özellikle de yerel balıkçılık veya turizm sektörlerini etkileyebilmektedir. Bir petrolün kazara dökülmesinin bir sonucu olarak mali bir zarar görenler tazminata hak kazanabilmektedir.

Bu kitapçıkta kaydedilecek bilgiler ve bir hak talebinin desteklenmesi için gerekli olan belgeler ve başka kanıtlar hakkında rehberlik sağlanmaktadır. Bir hak talebinin düzenlenebileceği ve sunulabileceği süreç de ana hatlarıyla anlatılmaktadır. Bu kitapçık esasen gemilerden petrolün kazara döküldüğü vakalara uygulanabilir olmakla birlikte öne sürülen hususların birçoğu başka kaynaklardan kazara petrol dökülme vakaları için yararlı olacaktır.

TIP 15: Petrol Kirliliği Tazminat Taleplerinin Hazırlanması ve Sunulması indir

16. TIP 16: Denizdeki Petrol Döküntüleri için Acil Durum Planlaması

TIP 16: Denizdeki Petrol Döküntüleri için Acil Durum Planlaması

Bir petrol sızıntısına yapılacak etkin bir müdahale büyük ölçüde sürece dahil olan teşkilatların ve kişilerin hazırlıklı olmasına dayalıdır. Bu hazırlıklı olma durumu muhtemel bütün acil durumların ele alınması amacıyla bir plan geliştirilmesi ve sürdürülmesi suretiyle büyük ölçüde pekiştirilebilir. Bir acil durum planının hazırlanma süreci bir sızıntı anında kaçınılmaz olarak ortaya çıkan aşırı baskılar olmaksızın rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi ve müdahale stratejilerinin ve işletme prosedürlerinin tanımlanması imkanını sağlamaktadır.

Bu Teknik Bilgilendirme Belgesi gemi kaynaklı sızıntılara müdahale edilmesine ilişkin acil durum planlarının tipik formatını ve içeriğini özetlemekte ve etkin bir plan için gerekli temel adımları vurgulamaktadır.

TIP 16: Denizdeki Petrol Döküntüleri için Acil Durum Planlaması indir

17. TIP 17: Denizdeki Kimyasal Olaylara Müdahale

TIP 17: Denizdeki Kimyasal Olaylara Müdahale

Deniz yoluyla taşınan kimyasalların hacmi her geçen yıl artmaya devam ettiği için kimyasal döküntülere müdahale yönünde güvenli ve etkili beklenmedik durum düzenlemelerinin geliştirilmesine ilişkin uluslararası alandaki bilinç de gelişmektedir. Bununla beraber, çok çeşitli kimyasallar, değişiklik gösteren fiziksel özellikleri ve döküldükten sonra sergiledikleri farklı davranışlar ve insan sağlığıyla deniz çevresi üzerindeki potansiyel etkiler, kimyasal döküntülerle ilgili olarak hazırlıklı olmanın ve müdahale düzenlemelerinin petrol döküntülerinden çok daha karmaşık olduğu anlamına gelir.

Bu belgede, kimyasal döküntülere müdahalede yer alan konulara bir giriş sağlanır, mevcut tehlike türlerine, kimyasalların denize döküldüklerinde sergiledikleri davranışlara değinilir ve mevcut müdahale seçeneklerini kısaca gözden geçirilir.

TIP 17: Denizdeki Kimyasal Olaylara Müdahale indir

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook YorumlarıDisqus Yorumları